Преподаватели

За възпитанието, обучението и отглеждането на децата в ДГ "Буратино"  се грижи квалифициран и амбициозен екип от педагози, медицински сестри и помощно - обслужващ персонал.

 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ