Преподаватели

За възпитанието, обучението и отглеждането на децата в ДГ "Буратино"  се грижи квалифициран и амбициозен екип от педагози, медицински сестри и помощно - обслужващ персонал.

Ден за консултации с преподавателите: 18:00 - 18:30 ч. /всяка сряда/

 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ