Мерки за организиране на дейностите в детските градини и детските ясли след възстановяване на приема на деца