Прием в ДГ "Буратино"

Прием в ДГ "Буратино"

Детска градина "БУРАТИНО" създава  условия за образование и възпитание на децата съобразно държавните образователни изисквания и за развитие на техните интереси и способности .

Условия за прием:
  При приемане на децата в детското заведение родителите представят:

 -заявление до директора на детската градина;

  -ксерокопие от акта за раждане на детето;

  -лична здравна медицинска карта;

  -необходимите пълни медицински  изследвания и задължителните за възрастта имунизации;