Администрация

Нина Иванова - ЗАС

сл. тел:     02/9932094

GSM:        0879 886 919

Росица  Кефалова - домакин

сл. тел:     02/9932094

GSM:        0879 886 918

 

Таксите за детската градина се заплащат от 5-ти до 10-ти всеки месец. 

На 5, 7, 9  - от 7;00ч. до 15;30ч.

На 6, 8, 10 - от 9;00ч. до 17;30ч.