Помощник-възпитатели

Помощник-възпитатели

За възпитанието, обучението и отглеждането на децата в ДГ "Буратино"  се грижи квалифициран и амбициозен екип от педагози, медицински сестри и помощно - обслужващ персонал.

 

ПОМОЩНИК - ВЪЗПИТАТЕЛИ

яслена гр. "Слънчице" Райна Иванова
I "А" гр. "Калинка" Лидия Кулинова
I "Б" гр. "Божурчета" Дафинка Джонева
I "В" гр. "Мечо Пух" Виолета Тимова
II "А" гр. "Смехорани" Милена Иванова
II "Б" гр. "Малчовци" Диляна Петкова
III "А" гр. "Светлина" Петранка Василева
III "Б" гр. "Барбарони" Михаела Тодорова
IV "А" гр. "Пчеличка" Цветелина Арсова
IV "Б" гр. "Звездичка" Люба Динева