Помощник-възпитатели

Помощник-възпитатели

За възпитанието, обучението и отглеждането на децата в ДГ "Буратино"  се грижи квалифициран и амбициозен екип от педагози, медицински сестри и помощно - обслужващ персонал.

 

ПОМОЩНИК - ВЪЗПИТАТЕЛИ

Милена       Иванова
Лидия Петрова
Виолета Тимова
   
Лидия Кулинова
Бойка  
Люба Динева
Дафинка Джонева

Вера 

Шаламанова