Спечелен проект за обучение на децата по БДП

Спечелен проект за обучение на децата по БДП

Спечелен проект за обучение на децата по БДП

  1. Спечелен проект по програма на МОН -  „Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“- по Модул Е) „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“. Осигуряване на външна и вътрешна площадка (подвижна зона) за обучение по безопасност на движението по пътищата в детските градини.

Специфични цели:

Формиране на начални представи за пътната среда.

Формиране на умения за безопасно поведение на пътя.

Формиране на култура на поведение на пътя.

Изграждане и развиване на защитни механизми спрямо опасностите от пътната среда.

Развиване на сетивните възприятия (зрение, слух, възприятия за време и пространство) на учениците за безопасно поведение на пътя.

Подпомагане на процеса за развитие на концентрацията на вниманието и паметта и на дисциплинирано и отговорно поведение на пътя.

Формиране на знания и умения за безопасно придвижване, пресичане на пътен светофар и пешеходна пътека.

 

При осигуряването на външна и вътрешна площадка (подвижна зона) за обучение по БДП е ще бъдат  изпълнени следните минимални изисквания:

1. Външна площадка:

а) Размер 11 м х 6 м;

б) При разчертаването на площадката е необходимо да има от 4 до 8 кръстовища

(като се вземе предвид, че пешеходните пътеки също се броят за кръстовища).

2. Вътрешна (подвижна) площадка:

а) Размер 5м х 4,45 м;

3. Оборудване и обзавеждане за външната и вътрешната площадки:

- 1 модел на светофар (подвижен с минимална височина 137 см);

- 1 стоп палка;

- 12 сигнално-предпазни жилетки;

- 1 комплект от 10 бр. пътни знаци (с минимална височина 110 см);

- 10 конуса;

- 1 детски велосипед;

- 1 детска каска за велосипедист.