Проект КД1 "Мобилност", сектор "Училищно образование" 01.02.2018г.

Проект КД1 "Мобилност", сектор "Училищно образование" 01.02.2018г.

Проект КД1 "Мобилност", сектор "Училищно образование" 01.02.2018г.

РЪКОВОДСТВОТО И КОЛЕКТИВА НА ДГ " БУРАТИНО " УЧАСТВАХА И СПЕЧЕЛИХА ПРОЕКТ КД1 "Образователна мобилност на граждани", сектор "Училищно образование", наименование на проекта "Квалификация за иновация" в център за развитие на човешките ресурси Еразъм+.