"Модернизиране на материалната база в училище" модул "Подобряване на училищната среда"

"Модернизиране на материалната база в училище" модул "Подобряване на училищната среда"

"Модернизиране на материалната база в училище" модул "Подобряване на училищната среда"

2014 година

 Подробно описание на проекта.