Свободни места за прием на деца за учебната 2023/2024 г.

Свободни места за прием на деца за учебната 2023/2024 г.

Към дата 03.10.2023 г. ДГ "Буратино" обявява свободни места за прием на деца набор:

2017 г. - 5 /пет/ свободни места;

2018 г. - 5 /пет/ свободни места;

2019 г. - 2 /две/ свободни места;