Обучение за учители

Обучение за учители

Обучение за учители

На 14.02.2023 г. се проведе обучение за учителите от ДГ "Буратино" на тема: "Методика на обучението по БДП" и "Организация на обучението по БДП".  Лектор беше проф. М. Баева от СУ "Св. Климент Охридски". В груповата дискусия се посочиха добри практики и беше посочено защо е толкова важно у децата да се формират умения как да опазват здравето и живота си на пътя.