Пъстра есен

Пъстра есен

Пъстра есен

Природните материали са от групата на естествените материали. Те се събират направо от природната среда и по-голямата част от тях могат да се използват в обучаващия процес във вида, в който се вземат от природата. Другите трябва да се обработват предварително, за да бъдат достъпни за работа. Класифицират се в две групи трайни и нетрайни.

Природните материали притежават достъпни за опознаване и обработване от децата в предучилищна възраст конструктивни особености- форма, големина, цвят и се използват широко в обучението в детската градина. Те са привлекателни за децата, защото при манипулиране с тях по време на обучаващите-практически ситуации те се научават самостоятелно да изработват интересни предмети. В този процес децата развиват индивидуалните си технически сръчности и овладяват специализирани умения.