Родителски срещи 2021 - 2022 г.

Родителски срещи 2021 - 2022 г.

Родителски срещи 2021 - 2022 г.

Уважаеми родители,

родителските срещи ще се проведат на място във всяка група, от 17:30 ч., в следня график по дни:

I "А" гр. "Светлина" - 29.09.21 г. /сряда/

I "Б" гр. "Барбарони" - 20.09.21 г./понеделник/

I "В" гр. "Смехорани" - 23.09.21 г. /четвъртък/

II гр. "Звездичка"- 30.09.21 г.  /четвъртък/

III "А" гр. "Калинка"- 06.10.21 г. /понеделник/

III "Б" гр. "Божурчета"- 27.09.21 г. /понеделник/

III "В" гр. "Пчеличка"- 28.09.21 г. /вторник/

IV "А" гр. "Мечо Пух"- 05.10.21 г. /вторник/

IV "Б" гр. "Малчовци"- 21.09.21 г. /вторник/