II-ра група "Звездичка"

II-ра група "Звездичка"

II-ра група "Звездичка"

Учители:

Снежана Петкова

тел: 0885 416 976

Боряна Кантарджиева

тел: 0898 708 673

Помощник-възпитател:

Любка Динева