I "Б'' група "Барбарони"

I "Б'' група "Барбарони"

I "Б'' група "Барбарони"

Учители:

Красимира Банова

тел:0894 722 017

Мая Митова

тел: 0899 898 733

Помощник - възпитател: 

Ангелина Георгиева