Детска ясла "Слънчице"

 Детска ясла "Слънчице"

Детска ясла "Слънчице"

Медицински сестри:

Силвия Бонева

тел. 0879886915

Илияна Пройкова

Снежана Виденова

Помощник-възпитатели:

Райна Иванова