III "А" група "Калинка"

 III "А" група "Калинка"

III "А" група "Калинка"

Учители:

Нели Кътова

тел: 0879 886 908

Любомира Ангелова

тел: 0879 886 907

Помощник-възпитател:

Вера Шаламанова