План за работа на ДГ в условията на извънредно положение

План за работа на ДГ в условията на извънредно положение