Новини

Спечелен проект по Еразъм+

Ръководството и колективът на ДГ "Буратино" участваха и спечелиха проект по КД1 "Образователна мобилност на граждани", сектор "Училищно образование" по програма Еразъм+. Наименованието на проекта е "Квалификация за иновация" в Център за развитие на човешките ресурси.

Научи повече